Informatie over de groepen

Schooljaar

 1. Activiteiten

 2. Godsdienstige vorming en ontwikkeling

 3. Zintuiglijke en lichamelijke ontwikkeling

 4. Sociale  emotionele ontwikkeling

 5. Sociale redzaamheid

 6. Gezond gedrag

 7. De creatieve ontwikkeling waaronder de muziekale vorming

 8. Werken met ontwikkelingsmateriaal

 9. Voorbereidend taal, lezen enz.

 10. Voorbereidend rekenen

 11. Voorbereidend schrijven

 12. Observatie en toetsen

 13. Opmerkingen


 

1. Activiteiten

- Ook in groep 1 en 2 wordt volgens een rooster gewerkt.

Voor de kleuters zijn dit de dagritmekaarten.

- Vanaf 8.20 uur - 8.30 uur 's morgens en 13.05 uur - 13.15 uur 's middags kunnen de kleuters binnen gebracht worden. Als de 1ste bel gaat (8.25 uur + 13.10 uur) is het de bedoeling dat uw kind binnen komt/is. U kunt dan tot de 2de bel uw kind voorlezen. Als de bel gaat, ruimen de hulpjes de boeken op en gaan we beginnen en verlaten ouders de klas.

- Elke dag beginnen wij met het kringgesprek. Hierin kunnen de kinderen hun verhaal kwijt. Op maandag mogen de kinderen van groep 1 iets meenemen en daarover vertellen. Op vrijdag geldt dit voor de kleuters van groep 2.

- Groep 1 heeft de maandagmiddag vrij.

-Voor de pluskinderen is er extra begeleiding door juf José.

- Alle activiteiten hebben betrekking op een thema, passend bij het jaargetijde en/of de interessesfeer en het ontwikkelingsniveau van de kinderen. Dit thema wordt verwerkt in muziek, spelles, drama, taalontwikkeling en de werkles.

Het thema staat op het bordje naast de klassendeur. Over dit onderwerp mogen de kinderen platen, voorwerpen o.i.d. meenemen. Wilt u hier aan meewerken?

2. Godsdienstige vorming en ontwikkeling

- Na het kringgesprek steken we iedere dag de kaars aan en beginnen we met gebed, liedjes en een vertelling uit de Bijbel, een spiegelverhaal en soms een spel- of knutselactiviteit. We werken uit het blad "Kind op Maandag".

- Iedere maandag mag uw kind " geld voor een ander" meenemen. Niet verplicht, wel belangrijk voor diverse projecten, maar ook voor de ontwikkeling van saamhorigheidsgevoel bij kinderen.

3. Zintuiglijke en lichamelijke ontwikkeling

- Bij mooi weer spelen we buiten. Klimmen, rennen, spelen met zand en groot materiaal zijn heel belangrijk. Bovendien leren kinderen bij deze activiteiten ook samenspelen. Voor de leerkracht is dit het moment waarop kinderen goed geobserveerd kunnen worden vooral voor wat betreft hun motorische en sociale ontwikkeling.

- Regelmatig gymmen we in het speellokaal.

- Een stoffen tasje voor de gymschoenen hangt aan de kapstok, de gymschoenen, liefst instappers of met klittenband, beide met naam erop. De tas blijft op school.

- We gymmen in ondergoed, dus verder geen gymkleding in de tas.

- Tip om aan te denken bij het kopen van nieuwe schoenen: Zijn de dagelijkse schoenen te klein, dan meestal ook de gymschoentjes!

(De kinderen moeten met sokken in de schoentjes kunnen).

4. Sociale emotionele ontwikkeling

- Het begeleiden van het omgaan met elkaar en het goed om kunnen gaan met hun eigen gevoelens (bijv. in de poppenhoek en spel).

- We gebruiken de lessen van de Kanjertraining voor de groepen 1 en 2.

5. Sociale redzaamheid

- Bij alle activiteiten proberen we de kinderen zo zelfstandig mogelijk hun taak te laten doen. Elkaar helpen hoort daar ook bij. Het spreekt voor zich dat dit in groep 1 met heel kleine stapjes gaat, maar groep 2 kinderen kunnen helpen, wat weer goed voor hun sociale ontwikkeling is.

- Het zelfstandig werken volgens de BAS methode, staat centraal in de hele school.

6. Gezond gedrag

- Hieronder vallen de activiteiten die te maken hebben met verkeer, omgaan met jezelf en de ander en leefomgeving van de kleuter bv. biologie.

7. De creatieve ontwikkeling waaronder

de muzikale vorming

- Belangrijk en leuk voor de kinderen.

Liedjes zingen is fijn en is tevens goed voor de taalverwerving van kleuters.

- Verder kunnen de kleuters op alle mogelijke momenten hun fantasie gebruiken, zowel bij de drama-, spel- en muziekles alsook bij de werkles.

8. Werken met ontwikkelingsmateriaal

- In onze kasten staan materialen, die bedoeld zijn om kinderen de kans te geven zich op verschillende gebieden te ontwikkelen o.a. motoriek, tastzin, gehoor (auditieve ontwikkeling) en gezicht ( visuele ontwikkeling).

- Naast het "spelen" met deze materialen wordt ook "gewerkt" met knutselmateriaal.

- We laten de kinderen ook met water, zand en klei experimenteren.

9. Voorbereidend taal, lezen enz.

- Bij taalontwikkeling proberen we op een speelse manier, de interesse van de kleuters te stimuleren voor taal en het voorbereidend lezen, door het leren luisteren naar de ander en het communiceren met de ander. Bv. met kringgesprekken, voorlezen, verhalen vertellen, behandelen van kijkboeken, het leren van opzegversjes.

- We maken gebruik van de nieuwe methode Schatkist. Dit is een methode voor groep 1 en 2, die aansluit bij de nieuwe methode Veilig Leren Lezen van groep 3. Beide methodes gaan uit van een voorleesverhaal en hebben een thematische aanpak, waarin creatieve, dramatische activiteiten, themahoeken, taalspelletjes en kopieerbladen aan de orde komen. Dit heeft als voordeel dat er een regelmatige herhaling en een geleidelijke uitbreiding is van o.a. de woordenschat en begrippen. De kinderen leren omgaan met de leesvoorwaarden: hoe ga je om met een boek, wat is je voor- en achternaam, wat is een bladzijde, een klank, een letter, een woord, een zin. Lezen doe je van links naar rechts, van boven naar beneden. Het leuke van deze methode is, dat de kinderen op hun eigen niveau bezig zijn met (voorbereidend) lezen.

- In het kader van taalontwikkeling doen de kleutergroepen mee aan het project

"50 + leest voor", van de bibliotheek. Mevrouw Staman, de voorleesoma, komt elke week voorlezen aan kleine groepjes kinderen.

- De gemeente Wierden is in 2001 gestart met het spel/boekenplan voor alle groepen 1 in de gemeente. Bij ons doet groep 2 ook mee. Binnenkort krijgt u van ons bericht wanneer we weer beginnen. Het is de bedoeling dat alle kleuters hieraan meedoen!

Hoe enthousiaster u bent, hoe leuker uw kind het vindt.

10. Voorbereidend rekenen

- We gebruiken de nieuwe methode Schatkist en het ideeënboek van Wereld in Getallen dat aansluit bij de rekenmethode van groep 3 ter ondersteuning.

We stimuleren de kinderen om te leren gaan met ruimte, verbanden leggen, hoeveelheden, meten, wegen, tellen en cijfers.

11. Voorbereidend schrijven

- We besteden aandacht aan het voorbereidend schrijven. Dit met behulp van het boek “Pennenstreken” en “Schrijven zonder pen”. Deze laatste methode wordt ook voor groep 1 gebruikt.

12. Observatie en toetsen

- Regelmatig worden de kinderen door de leerkracht geobserveerd. Het is belangrijk te weten of en hoe het kind zich ontwikkelt.

Bij zorgleerlingen gebruiken we een uitgebreide observatielijst. Daarna volgt het maken van een plan om hulp te bieden.

- Groep 1 en groep 2 worden in januari en juni getoetst:

Cito taal voor kleuters en rekenen.

-De kinderen die in oktober/november /december op school komen worden ongeveer in maart /april getoetst.

-Aan het eind van groep 2 wordt de DMT toets afgenomen bij kinderen die al redelijk goed woordjes lezen. Zo kan goed 3 goed aansluiten bij groep 2.

13. Opmerkingen

- Regels m.b.t. het binnenbrengen en afhalen van de kinderen, het fruit eten

's morgens en het maken van presentjes van jarige familieleden vindt u in de schoolgids.

- De kleuters zetten bij binnenkomst hun tas met eten en drinken op de onderste plank van de kast in de gang.

Adviezen:

- kleine (rug)tassen i.v.m. de ruimte in het krat

- fruit (graag schoongemaakt en in stukjes)

- drinken in bekers, kleine flesjes of bidons (geen pakjes) i.v.m. het omvallen en lekkende deksels

- Alles: tas, beker, fles of bidon, bakje voorzien van naam.

Wilt u ervoor zorgen dat de naam goed zichtbaar blijft?

- Uitnodigingen van verjaardagspartijtjes liever niet uitdelen in de klas. Het is voor kinderen die zelden of nooit gevraagd worden heel sneu om te zien hoe anderen weer een kaartje krijgen.

Heeft u vragen of opmerkingen, komt u dan even langs of maak een afspraak voor een gesprek.