Kanjertraining


In het schooljaar 2009-2010 zijn we begonnen met de Kanjertraining, een leergang voor sociaal-emotionele ontwikkeling. Daartoe is het gehele team geschoold (gecertificeerd) en wordt er wekelijks een les gegeven uit het programma, waarbij gebruik gemaakt wordt van een uitgebreide handleiding en een pedagogisch adviessysteem.

 

Waarom een Kanjertraining?

Mensen, volwassen en ook kinderen, hebben het verlangen “erbij te horen”. Maar dat ”Erbij horen ” vergt bepaalde sociale vaardigheden die het ene kind beter gebruikt dan het andere kind. De Kanjertraining leert kinderen de sociale vaardigheden die nodig zijn om opgenomen te worden in de groep.

Kanjertrainingen zijn effectief, duidelijk, verhelderend en helpen kinderen een keuze te maken in hun gedrag. De lessen gaan uit van een positieve levensvisie en zijn toekomst- en oplossingsgericht voor zowel kinderen, leerkrachten als ouders.

 

Met de Kanjertraining worden de volgende doelen bereikt:

 

  • De leerkracht wordt gerespecteerd.
  • Pestproblemen worden hanteerbaar / lossen zich op.
  • Leerlingen durven zichzelf te zijn, voelen zich veilig en bij elkaar betrokken.
  • Leerlingen kunnen hun gevoelens onder woorden brengen en krijgen meer zelfvertrouwen.
  • Leerlingen durven cognitief te presteren en hun verantwoordelijkheid te nemen.
  • Er ontstaat een positieve leer- en werkhouding.

Voor het volgen van de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen zal gebruik worden gemaakt van het Kanjervolg- en adviessysteem.