Ons onderwijs

Het Laar is een open plek in het bos. De school is deze open plek in deze bomenwijk.

Het Laar is:

  • Een plek waar ruimte is om te groeien en te bewegen.

  • Een veilige en beschermde plek.

  • Een plek waar je de wereld kunt ontdekken.

  • Vanuit onze christelijk identiteit: een open plek waar iedereen welkom is.

  • Een plek waar het licht van God op ons schijnt.

  • Een plek waar we samen verantwoordelijk voor zijn.

  • Een plek waar je je kunt laten inspireren.

 

Citaat: Verwondering van kinderen, dé basis voor onderzoekend leren.

Verwondering

Verwondering leidt tot vragen van kinderen en lokt hen uit op zoek te gaan naar antwoorden. Dit is een basisprincipe van het onderzoekend leren op de het Laar. Jonge kinderen verwonderen zich nog om alles in de wereld om hen heen. Dit talent gaat bij het opgroeien voor een deel verloren. Onderwijs in wetenschap en technologie stimuleert een nieuwsgierige en probleemoplossende houding bij kinderen en houdt daarmee de verwondering wakker. Met deze aanpak worden vaardigheden ontwikkeld, zoals creativiteit, ondernemingszin, kritisch denken en kunnen samenwerken.

Visie

Uit onderzoek blijkt, dat het bètavonkje voor het zevende levensjaar aangewakkerd moet zijn. Wij hebben een aantal jaren geleden voor deze koers gekozen en ontwikkelen ons steeds verder hierin. De vakken natuur en techniek lenen zich hier onder andere voor. Bij techniek wordt vaak nog gedacht aan traditionele vakken zoals: timmeren, metselen, elektrotechniek. De kern van onze visie is echter, dat wetenschap en techniek niet als een apart vak gezien wordt, maar dat het alle vragen waar kinderen mee komen kan raken.


Lesvoorbeeld

Leerlingen van groep 1/2  nemen een sneeuwbal van de speelplaats mee naar binnen. Ze zien dat sneeuw verandert in water en dat het glas minder vol is, dan toen het nog sneeuw was. Hoe kan dit nou en hoe kun je een sneeuwbal nu bewaren als je geen vriezer hebt. Kan dit met een sjaal of een muts? Leerkrachten stimuleren met deze vraag het denkproces. “Hoe denk je dat het zit”. Dit is al een start van een onderzoek.

Sciencelab

Ter ondersteuning van het onderzoekend leren van de kinderen is er een science lab ingericht, waar de kinderen van groep 1 t/m 8 aan de slag kunnen met het vinden van antwoorden op hun vragen. 

Natuurlijk investeren we ook in:

Christelijke normen en waarden. De Bijbelverhalen staan hierbij centraal.
Goed taal- en rekenonderwijs.
Welzijn van onze leerlingen met behulp van de Kanjertraining.
Ouderparticipatie.
Zelfstandigheid en goed samenwerken.

Wilt u meer weten? U bent van harte welkom voor een gesprek en rondleiding.